Naše židličky Naše židličky - rostoucí dětské židle

+420 739 075 106   obchod@wood-partner.cz

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením kupní smlouvy dává prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Všechna osobní data uvedená při nákupu budou použita jen pro potřebu obchodního vztahu mezi zákazníkem a společnostmi provozujícími tento e-shop. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Provozovatel internetového obchodu nasezidlicky.cz je dle zákona registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registrační číslo 00066941

sledujte nás na

NAŠE ŽIDLIČKY © 2016