Naše židličky Naše židličky - rostoucí dětské židle

+420 739 075 106   obchod@wood-partner.cz

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

 

Pravidla soutěže: VYHRAJTE ORIGINÁLNÍ DŘEVĚNOU ROSTOUCÍ ŽIDLI


SOUTĚŽ probíhá v období od 1.2. 2020 do 15.2. 2020 (dále jen „soutěžní období).

Vyhlášení výherců proběhne dne 16.2. 2020 po 17.00 hodině.


Výhra bude budoucímu výherci zaslána přepravní službou pouze na území ČR na adresu, kterou uvede v e-mailu do 14 dnů od zveřejnění výherců na Facebook stránce nasezidlicky.cz.

Výherce je povinen převzít cenu, respektive umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže WOOD PARTNER s.r.o.

Jestliže se zákazník zúčastní soutěže, může vyhrát:


DŘEVĚNOU ROSTOUCÍ ŽIDLI WOOD PARTNER SANDY LAK/LAKSoutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší více než 18 let.

Soutěžící akceptuje tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku společnosti WOOD PARTNER s.r.o.. Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné, účastníkem soutěže sdělené, kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Organizátora nebo jiných osob.


Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit a nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.


Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.


V Bohuňově dne 28.1. 2020


WOOD PARTNER s.r.o.V této kategorii nejsou žádné výrobky.

sledujte nás na

NAŠE ŽIDLIČKY © 2016